Home  /  Boli   /  De la 1 mai devine obligatorie utilizarea cardului naţional de sănătate

De la 1 mai devine obligatorie utilizarea cardului naţional de sănătate

Incepand cu data de 1 mai 2015, cardul de sanatate va deveni singurul instrument de validare si decontare a serviciilor medicale prevazute in pachetul de baza, pentru persoanele asigurate cu varsta de peste 18 ani.

Iata care sunt reglementarile privind utilizarea cardului national de sanatate de la 1 mai:

In asistenta medicala primara si in asistenta medicala ambulatorie de specialitate de medicina dentara utilizarea cardului national de sanatate se face la momentul acordarii  serviciilor medicale.

In asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice cardul va fi utilizat  la momentul acordarii  serviciilor medicale, cu exceptia serviciilor de sanatate conexe actului medical pentru care nu este necesara prezentarea cardului.

In asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatea reabilitare medicala si acupunctura utilizarea cardului de sanatate se face la momentul acordarii  serviciilor medicale, astfel:

a)  pentru consultatii si proceduri in cabinet, la momentul acordarii

b)  pentru procedurile acordate in baza de tratament prezentarea cardului se face in fiecare zi de tratament / fiecare zi in care se acorda servicii de acupunctura in cadrul curei de tratament

In asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face, astfel:

a) pentru analize de laborator, prezentarea cardului de sanatate se face la momentul recoltarii probelor in punctele de recoltare propii ale furnizoriilor de investigații paraclinice. Pentru serviciile paraclinice de  microbiologie – examene de urina și examene de materii fecale, daca sunt singurele investigații recomandate, cardul se utilizeaza  la momentul depunerii probelor la laborator; daca aceste analize sunt recomadate impreuna cu alte analize de laborator, cardul  se utilizeaza  la momentul recoltarii analizelor de laborator. Pentru examinarile de histopatologie și citologie care nu se recolteaza la furnizorii de investigații paraclinice, probele sunt transmise la laborator insoțite de biletele de trimitere, fara a fi necesara prezentarea cardului de sanatate.

b) pentru serviciile medicale paraclinice – investigatii de radiologie, imagistica medicala, explorari functionale si medicina nucleara utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face la momentul efectuarii investigatiilor.

In asistenta medicala spitaliceasca utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face, astfel:

a) pentru spitalizarea continua utilizarea cardului  de sanatate se face la internarea și externarea din spital, cu exceptia urmatoarelor situatii:

– la internare in spital, daca criteriul la internare este urgenta medico-chirurgicala

– la externare din spital pentru cazurile transferate la un alt spital si la internare, ca si caz transferat

– la externare, pentru situatiile in care s-a inregistrat decesul asiguratului.

b) pentru spitalizarea de zi prezentarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face la fiecare vizita, cu exceptia situatiilor in care criteriul de internare este urgenta medico-chirurgicala pentru serviciile acordate in structurile de urgența (camera de garda/UPU/CPU)

Pentru furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu, respectiv ingrijiri paliative la domiciliuutilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face in fiecare zi in care se acorda ingrijiri.

In asistenta medicala de reabilitare medicala si recuperare, in sanatorii si preventorii cardul se utilizeaza  la internare si externare.

Pentru dispozitive medicale, este necesara utilizarea cardului de sanatate daca dispozitivul medical se ridica de catre beneficiar de la sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale. In situatia in care ridicarea dispozitivului medical de la sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale se face de catre apartinatorul beneficiarului – membru al familiei (parinte, sot/sotie, fiu/fiica), imputernicit legal-se utilizeaza cardul national de asigurari sociale de sanatate  sau cartea de identitate/buletinul de identitate/pasaportul  acestuia.

In situatia in care dispozitivul medical se elibereaza prin posta, curierat, transport propriu ori inchiriat prezentarea cardului nu este necesara;

Pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, utilizarea cardului national de sanatate se face la momentul ridicarii medicamentelor din farmacie, daca acestea se ridica de catre beneficiarul prescriptiei.

In situatia in care ridicarea medicamentelor de la farmacie se face de catre un imputernicit, se utilizeaza cardul national de asigurari sociale de sanatate al imputernicitului sau cartea de identitate/buletinul de identitate/pasaportul, daca imputernicitul nu poate prezenta card.

„Cardul de sanatate este un document personal care nu trebuie instrainat. El nu trebuie sa ramana niciodata la furnizorul de servicii medicale. Pacientul trebuie sa fie constient de faptul ca fiecare utilizare a cardului de sanatate reprezinta autorizarea efectuarii unei plati din fondul de sanatate pentru un serviciu medical efectuat in numele lui”, a declarat Vasile Ciurchea , presedintele CNAS.

Persoanele care, din motive religioase sau de constiinta, refuza utilizarea cardului de sanatate, vor solicita, la casa de asigurari de sanatate in evidenta careia se afla, o adeverinta de inlocuire a cardului de sanatate. Aceasta adeverinta are valabilitatea de 3 luni.

Sursa: http://www.manager.ro/

Copyright ©2024 ELYTIS Hospital| Powered by DDM logo DDM
Call Now Button